По-качествени ли са новите автомобили?

По-качествени ли са новите автомобили?

Получава се явен парадокс – от една страна автомобилните производители изявяват намерения до няколко години да разполагат с технологии за напълно автономно движение, а от друга признават, че все по-често се натъкват на различни технологични проблеми, включително със системи, свързани със безопасността. Примери за изтегляне на автомобили за корекции на определени системи колкото щеш.
Възниква логичният въпрос дали с технологичния напредък на автомобилите не се зараждат и проблеми с качеството. С увеличаване на електронните компоненти в автомобила се повишава цялостната му сложност, а от друга страна производителите са притискани от обстоятелствата да намаляват себестойността на продуктите и да скъсяват развойните цикли. Това от своя страна води до търсене на начини за замяна на по-голяма част от реалните тестове със компютърни симулации, но се оказва, че подобно нещо не е най-доброто решение.
Автомобилите обаче стават по-надеждни
И все пак това е само част от цялостната картина. Истината е, че именно поради много по-високите изисквания и контрол, свързани с безопасността, автомобилните производители инициират по-често сервизни акции за коригиране. Преди подобно нещо почти не се случваше – не защото нямаше нужда, а заради по-ниските изисквания и липсата на подобен опит при производителите. Същевременно с това все повече автомобили завършват без никакви проблеми маратонските тестове на auto motor und sport.  Проблеми като споменатите, които касаят компоненти интегрирани в крайния продукт на практика са редки явления, за подобно сложно инженерно творение на автомобила. Терминът „качество“ включва изключителен комплекс от взаимно свързани процеси и резултати, разбирането на който изисква дълбоко потапяне в дебрите на тази наука.
Въпрос на вкус
При това постигането на нужното ниво на качество е обект, намиращ се както в сферата на доставчиците на компонентите, изграждащи автомобила, така и в тази на интегрирането им в автомобила и създаването на нужното усещане за качество. При Porsche например този комплекс се крепи на четири основни стълба. От едната страна стои необходимостта от създаване на съответстващата на марката емоция – или комбинацията от дизайн, звук и динамика , а от друга функционалността, надеждността и удобството при ежедневно ползване.  Създаването на усещане за високо качество тук се претворява във всеки възможен детайл и размера и равномерността на всяка фуга. И към всичко това задължително се добавя нивото на работата на сервиза и цялостното обслужване.
За да се постигне пълният формат на търсения резултат по отношение на качеството, всичко трябва да започне още от нивото на развойния процес. Проектирането на допуските при сглобяване и повърхностите на всеки отделен детайл в края на краищата се изразяват в това което клиентът усеща при добира си с автомобила – пряко или непряко.
Пример за последното е производителят на трансмисии ZF, който трябва да спазва толеранси от порядъка на My, или една една хилядна от милиметъра. Без специални машини и автоматизирани процеси това е напълно невъзможно. Но и на тях не може да се има сляпо доверие. Ако човек иска да се вмъкне малко по-дълбоко в дебрите на изискванията които се поставят пред доставчиците ще се сблъска с поредица от нормативни стандарти и методи обединени под името „ стандарти за управление на качеството“ IATF 16949, които междувременно наскоро бяха актуализирани и са международно признати. Накратко може да каже, че доставчиците на части, системи, механизми и компоненти за автомобилната промишленост на практика се сблъскват с множество изисквания от страна на производителите по отношение на контрола на качеството във веригата за доставки и едно от тях е необходимостта от сертификат са спазването на гореспоменатия стандарт.
Пълно наблюдение
Необходимите условия за гарантиране на качеството на автомобилите изисква контрол по цялата производствена верига. При това още на ниво развойна фаза трябва да се отчетат всички фактори за този процес. За целта се включват симулационни методи, свързани със съответното софтуерно обезпечение, но все още две трети от всички тестови изпитания се базират на реални продукти. Само така е възможно да се установи крайният резултат от взаимовръзката на отделните компоненти. От няколко години за целта се използват така наречените Data Matrix Codes, съдържащ информация относно всеки от използваните детайли. Независимо от дигитализацията и автоматизацията обаче човекът си остава най-важното звено в производствената верига.
Проблеми винаги ще има!
С развитието на производствените процеси през годините делът на автоматизираните такива постоянно нараства в името на намаляването на възможността за човешка грешка. Все още обаче има много процеси които роботите не могат да свършат. Проблеми и грешки винаги ще се случват, защото колкото и да се развиват процесите на производство, сложността на продуктите също ще расте.

Share for us: