Как се раждат зимните гуми?

Как се раждат зимните гуми?

Гумите на леките автомобили поемат динамичните сили при шофиране между превозното средство и пътното платно. Зимните гуми трябва да осигуряват по-добро сцепление и безопасност, както върху суха и мокра пътна настилка, така и в случай на сняг или лед. Ето защо разразботването на зимните гуми се счита за „кралска дисциплина” при разработването на гуми изобщо. Конструкционните промени при новите зимни гуми засягат предимно формата на профилите, разпределението им и страната на въртене.
Преди започването на серийното производство следва да се проведат мащабни изпитания, както и детайлно да се провери капацитетът на новите продукти при всякакви атмосферни условия. С оглед провеждането на тестовете на пистата за тази цел, в зависимост от комплексността им, новоразработените профили се изрязват в гумите ръчно или чрез режещи роботи. Разноските за производството на толкова малки серии с обичайните вулканизаторски начини на работа биха били прекалено високи, а производството им би отнемало значително време. Скоростта е решаващ критерий в това отношение.

На основата на чертежите и данните, генерирани от компютъра, които изрязващите получават от инженерите, се оформя моделът с детайлите на профила на новите гуми. Частично моделите на плоскообразните чертежи се прехвърлят върху необработените гуми, с което се създава новият модел на ламелите. Разработваните по точи начин модели са сложни и с различна дълбочина на разреза и профила. Чрез разрязващите ножове, които се нагряват силно в зависимост от линията на профила и твърдостта на материалите, специалистите за гуми създават предвидения профил. С оглед на вида на гумата, това може да отнеме различно време. При по-сложните зимни модели, за които са характерни различни по дебелина и дълбочина ламели, специалистът може да работи до 40 часа. В това отношение той трябва да е изключително точен, защото и най-малкото отклонение от указанията може да доведе до грешки.

Няма специално училище за служителите, изрязващи гумите. Преди някой да се захване с изрязването на гумите, трябва да премине през вътрешно обучение с продължителност около две години. В хода му служителите се запознават с все по-сложната и усъвършенствана до най-малката подробност ръчна работа. Предвид по-обикновените форми на профила, на преден план в обучението най-напред са летните гуми и едва след около година могат да се посветят на „кралската дисциплина” или зимните такива.Служителите трябва да се научат да боравят с роботите. В това отношение е налице особено компексен начин на мислене. От друга страна, те следва да притежават изключителни моторни умения, понеже има разрези, които роботите не могат да осъществят. По тази причина с тях се занимават само специални служители.

Завършените гуми се поставят на превозното средство, което е единственият начин за тестването им. Едва след като резултатите за реалните характеристики при шофиране – като, например, спирачен път, безопасност в случай на т.нар. „аквапланинг”, покажат желаното и след като тестващите водачи дадат субективното си мнение относно удовлетвореността им от реакциите на автомобила, може да започне и серийното производство на продукта.Ако това не се случи, инженерът по гумите трябва да се съобрази с необходимите промени, като започне отначало изрязването на новия прототип.

Използвани ни източници : www.autobild-bulgaria.com

Share for us: